ZGŁOSZONE PROJEKTY

W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 9 projektów, w tym 5 dotyczących Miasta Barcin oraz 4 Sołectwa Piechcin. Ponieżej przedstawiamy krótką informację o każdym złożonym projekcie. 

Projekt 1.

Tytuł: 1. Jaśniej - bezpieczniej! Doświetlenie osiedla w Piechcinie 2. Bramki zraszające - sposób na upały

Krótki opis: 1. Głównym zadaniem jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, zakup odpowiednich lamp typu LED oraz ich montaż w wyznaczonych punktach. 2. Zakup i montaż dwóch bramek zraszających "Fresh Standard" o wymiarach 250x250 cm wytwarzających wodną mgiełkę dzięki zastosowaniu w nim dysz zamgławiających.

Osoba zgłaszająca: Sławomir Zelek

Koszt projektu: 69 995 zł

Obszar: Sołectwo Piechcin 

Projekt 2.

Tytuł: Rewitalizacja skweru na działce nr 94 obręb 1 miasta Barcin i regeneracja trawników

Krótki opis: Zmiana nawierzchni ciągów pieszych ze szutrowej i płytek chodnikowych na kostkę betonową z obrzeżami na podsypce cementowo - piaskowej. Regeneracja trawników. Zakup i montaż ławek.

Osoba zgłaszająca: Teresa Wilk i Stefan Skrzypczyk

Koszt projektu: 106 000 zł

Obszar: Miasto Barcin 

Projekt 3.

Tytuł: Festyn Rodzinny połączony z wystawą starych samochodów i motocykli

Krótki opis: Pomysł polega na zorganizowaniu festynu rodzinnego w Parku Wolności w Barcinie (w okolicach Dnia Dziecka). Festyn będzie reklamowany na stronie UMiG Barcin, na stronach społecznościowych. W festynie będzie mógł wziąć udział każdy bez względu na wiek. 

Osoba zgłaszająca: Paweł Kwaśniewski

Koszt projektu: 26 190 zł

Obszar: Miasto Barcin 

Projekt 4.

Tytuł: Defibrylatory w mojej gminie. Czuje się bezpiecznie.

Krótki opis: Projekt przewiduje zakup defibrylatorów szkoleniowych do szkół oraz defibrylatorów AED i rozmieszczenie ich w miejscach publicznych na terenie Piechcina i Barcina.

Osoba zgłaszająca: Bartłomiej Ratajczak

Koszt projektu: 33 592 zł

Obszar: Sołectwo Piechcin 

Projekt 5.

Tytuł: Boisko naszych marzeń

Krótki opis: Przy ulicy Pałacowej istnieje już boisko o wymiarach 40x50 m, ale nie spełnia odpowiednich standardów. Główne działania, które zostaną podjęte przy tym projekcie to: wyrównanie terenu, nawiezienie odpowiedniej ilości ziemi i posianie trawy oraz roczna opieka nad trawą, podlewanie i koszenie. 

Osoba zgłaszająca: Dorota Maciejewska

Koszt projektu: 70 000 zł

Obszar: Sołectwo Piechcin

Projekt 6.

Tytuł: Modernizacja placu zabaw w Parku 100-lecia w Piechcinie

Krótki opis: W projekcie zakładam zakup nowych, atrakcyjnych urządzeń oraz ich montaż. Również demontaż i usunięcie urządzeń przeznaczonych dla dorosłych, które stanowią zagrożenie dla dzieci. 

Osoba zgłaszająca: Piotr Mazurek

Koszt projektu: 56 127,9 zł

Obszar: Sołectwo Piechcin

Projekt 7.

Tytuł: Sympatyczna Olimpiada - edycja 3

Krótki opis: "Sympatyczna Olimpiada" to działanie profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Barcin. Jej głównymi założeniami są: budowanie zdrowia psychicznego poprzez zabawę opartą na współpracy, wyposażenie w wiedzę z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji społecznych. 

Osoba zgłaszająca: Wiktoria Karbowiak

Koszt projektu: 18 000 zł

Obszar: Miasto Barcin

Projekt 8.

Tytuł: Siłownia pod chmurką

Krótki opis: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej ulokowane na terenie zielonym, między budynkiem basenu a Komisariatem Policji w Barcinie. 

Osoba zgłaszająca: Wioletta Jankowska

Koszt projektu: 70 000 zł

Obszar: Miasto Barcin

Projekt 9.

Tytuł: Aktywny Senior - Żyć się chce

Krótki opis: Projekt Aktywny Senior - Żyć się chce zakłada realizację następujących przedsięwzięć w trzech obszarach:

  1. Kultura: koncertów muzycznych, projekcji filmowej
  2. Edukacja: spotkań edukacyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, opracowania informatora
  3. Integracja: spotkań międzypokoleniowych, konkursów aktywizujących, biesiady pałuckiej, organizacji miejsc rekreacyjnych.

Osoba zgłaszająca: Andrzej Szczepański

Koszt projektu: 286 998 zł

Obszar: Miasto Barcin