SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

06.05.2019 r. - 16.06.2019 r.

Zgłaszanie projektów 

17.06.2019 r. - 21.07.2019 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

22.07.2019 r.

Ogłoszenie listy projektów pozytywanie zweryfikowanych

23.07.2019 r. - 05.08.2019 r.

Zgłaszanie ewentualnych odwołań

do 08.08.2019 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym 

09.08.2019 r. - 01.09.2019 r.

Działania informacyjne

02.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Głosowanie

do 29.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników głosowania