SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

06.05.2024 r. - 16.06.2024 r.

Zgłaszanie projektów 

17.06.2024 r. - 12.07.2024 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

16.07.2024 r.

Ogłoszenie listy projektów pozytywanie zweryfikowanych

17.07.2024 r. - 23.07.2024 r.

Zgłaszanie ewentualnych odwołań

do 26.07.2024 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym 

27.07.2024 r. - 01.09.2024 r.

Działania informacyjne

02.09.2024 r. - 15.09.2024 r.

Głosowanie

do 179.09.2024 r.

Ogłoszenie wyników głosowania