Budżet obywatelski na 2024 rok

Zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Barcin w 2023 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Barcin w 2022 roku jest UCHWAŁA NR XXXII/320/2021 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin. Do pobrania TUTAJ. 

Zakończył się etap oceny wniosków do budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

W tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 12 wniosków w trzech obszarach konsultacji.

Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami danego obszaru konsultacji.

Co to oznacza?

Głosowanie w wyznaczonych lokalach lub drogą elektroniczną. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wstawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie głosowania do wysokości kwoty budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

O sposobie i miejscach do głosowania można dowiedzieć się z Zarządzenia Nr 135/2023 - do pobrania w zakładce - DO POBRANIA

6. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Barcin przyjęte zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych w danym obszarze.

7. Realizacja zadań nastąpi w 2024 r.