Budżet obywatelski w GMINIE BARCIN W 2020 ROKU

Zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Barcin w 2020 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Barcin w 2019 roku jest UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin. Do pobrania TUTAJ. 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w gminie Barcin. 

Od 6 maja do 16 czerwca 2019 roku trwa zgłoszanie projektów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Barcin i Sołectwa Piechcin do zgłoszania własnych pomysłów i propozycji.

Złożyć projekt może każdy mieszkaniec Barcina i sołectwa Piechcin w swoim obszarze konsultacji bez względu na wiek.

Jak zgłosić projekt?

1. Pobierz formularz zgłoszenia zadania i przedstaw w nim informacje o swoim projekcie (proponowane zadanie może dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, z wyłączeniem zadań na rzecz jednostek organizacyjnych gminy).

2. Pobierz formularz wykazu osób i zbierz minimum 15 podpisów poparcia pod swoim pomysłem od osób zamieszkujących właściwy obszar konsultacji.

Co to oznacza?

Jeżeli jesteś mieszkańcem Barcina, twój projekt musi być przewidziany do realizacji wyłącznie na terenie Barcina, a osoby go popierające muszą być mieszkańcami Barcina.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Piechcina lub Aleksandrowa, twój projekt musi być przewidziany do realizacji wyłącznie na terenie sołectwa Piechcin, a osoby go popierające muszą być mieszkańcami tych miejscowości.

Każdy może złożyć wniosek i go poprzeć bez względu na wiek. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia uzupełniają wniosek o oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

3. Złóż wniosek wraz z listą poparcia poprzez stronę internetową lub do Urzędu Miejskiego w Barcinie.

4. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w uzgodnieniu z Burmistrzem Barcina przeprowadzi weryfikację projektów pod względem gospodarności oraz formalno-prawnym.

5. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami danego obszaru konsultacji.

Co to oznacza?

Głosowanie w wyznaczonych lokalach lub drogą elektroniczną. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wstawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie głosowania do wysokości kwoty budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

6. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Barcin przyjęte zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

7. Realizacja zadań nastąpi w 2020 r.