Budżet obywatelski w GMINIE BARCIN W 2020 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 25.04.2019 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 06.05.2019 00:00 16.06.2019 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 17.06.2019 00:00 06.08.2019 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 07.08.2019 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 02.09.2019 00:00 15.09.2019 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 17.09.2019 00:00