Przejdź bezpośrednio do treści

Budżet obywatelski w GMINIE BARCIN W 2020 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  • Kampania informacyjno-edukacyjna 25.04.2019 00:00
  • Zgłaszanie projektów 06.05.2019 00:00 16.06.2019 23:59
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów 17.06.2019 00:00 06.08.2019 23:59
  • Prezentacja projektów 07.08.2019 00:00
  • Głosowanie 02.09.2019 00:00 15.09.2019 23:59
  • Ogłoszenie wyników 17.09.2019 00:00