Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Zarządzeniem Nr 96/2023 Burmistrza Barcina z dnia 13 czerwca 2023 roku został powołany Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

W jego skład weszli:

1) Grzegorz Smoliński – przewodniczący Zespołu,

2) Robert Szafrański – zastępca przewodniczącego Zespołu,

3) Justyna Lewandowska – sekretarz Zespołu,

4) Eliza Graczyk – członek

5) Agnieszka Antczak – członek

6) Witold Antosik – członek,

7) Jarosław Kucharski – członek,

8) Krystyna Grobelna - członek,

9) Włodzimierz Osuch – członek,

Zadaniem Zespołu będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2024 roku”, na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XXXII/320/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

Do zadań Zespołu będzie należało między innymi:

- weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem gospodarności oraz formalno – prawnym;

- opracowywanie szacunkowych kosztorysów dla zgłoszonych zadań;

- przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi projektami.