BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE BARCIN W 2019 ROKU

Witamy na platformie Budżet Obywatelski w gminie Barcin. Tegoroczne głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone. Rekomendowanymi do realizacji projektami przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego są: w Mieście Barcin - Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych, w Sołectwie Piechcin - „ZAKĄTEK” – miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży. Ponadto informujemy, że projekt Muzyka jest dobra na wszystko i Twój Wymarzony Koncert będą rekomendowane pod warunkiem obniżenia wartości projektu przez wnioskodawcę. Uprawnionych do głosowania było łącznie 8 463 osoby, z czego 6 151 w Barcinie i 2 312 w Piechcinie. W głosowaniu wzięło udział: 1 908 osób (frekwencja 22,54 %), w tym w Barcinie 1 661 osoby (27,00%) i w Piechcinie 247 osoby (10,68 %). Łącznie oddano 3 315 głosów na 9 projektów (7 w Barcinie i 2 w Piechcinie).

Wyniki
 • Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.04.2018
 • Zgłaszanie projektów
  07.05.2018
  17.06.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów
  18.06.2018
  31.07.2018
 • Prezentacja projektów
  01.08.2018
 • Głosowanie
  03.09.2018
  16.09.2018
 • Ogłoszenie wyników
  20.09.2018
Herb

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Witamy na platformie Budżet Obywatelski w gminie Barcin.

To już 4 edycja Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie, w której mieszkańcy decydują na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 370.000 zł, w tym na zadania w sołectwie Piechcin – 70.000 zł i na zadania w Barcinie – 300.000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów oraz głosowania w dniach od 3 do 16 września 2018 r. Nie przegap swojej szansy!

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Głosując w ramach Budżetu Obywatelskiego można doprowadzić do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie.

Trzy
powody

Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski w gminie Barcin w 2019 roku jest na pewno więcej. Prezentujemy najważniejsze i liczymy, że przekonają one mieszkańców naszej gminy do bezpośredniego współdecydowania o przyszłorocznych inwestycjach.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

budżetu obywatelskiego na rok 2019.

 • Kampania informacyjno-edukacyjna 01.04.2018
 • Zgłaszanie projektów 07.05.2018
  17.06.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów 18.06.2018
  31.07.2018
 • Prezentacja projektów 01.08.2018
 • Głosowanie 03.09.2018
  16.09.2018
 • Ogłoszenie wyników 20.09.2018

Zgłoszone projekty

Projekt nr 1 Miasto Barcin

Budowa parkingu – Lotników 15, Barcin

Projekt polega na budowie około 30 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) prostopadle do ulicy przy bloku na ul. Lotników 15 w Barcinie. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę istniejącego nasypu i zniwelowanie nachylenia terenu, wykonanie miejsc parkingowych i obsianie skarpy trawą.

więcej
Projekt nr 2 Miasto Barcin

Siłownia pod chmurką dla małych i dużych

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej ulokowanej na terenie zielonym, między budynkiem basenu a Komisariatem Policji w Barcinie. Zakłada się montaż 8 szt. elementów siłowni zewnętrznej, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery i namalowanie gier kreatywnych na chodniku.

więcej
Projekt nr 3 Miasto Barcin

Muzyka jest dobra na wszystko

Projekt obejmuje cykl 5-ciu różnych form muzycznych w okresie od kwietnia do grudnia m. in. audycja filharmonii, koncerty gwiazdy, biesiada muzyczna, koncert operetkowy.

więcej
Projekt nr 4 Miasto Barcin

Wyprzedź chorobę – badanie lipidów i cukru we krwi

Projekt zakłada przeprowadzenie 600 badań przesiewowych zawartości lipidów i cukru we krwi dla osób powyżej 40-go roku życia.

więcej
Projekt nr 5 Miasto Barcin

Defibrylator ratuje życie!

Projekt zakłada zakup 8 szt. defibrylatorów i umiejscowienie ich w różnych miejscach na terenie miasta.

więcej
Projekt nr 6 Miasto Barcin

Lodowisko sezonowe z wypożyczalnią łyżew

Projekt zakłada dzierżawę lodowiska i nieodpłatne udostępnianie go młodzieży szkolnej w dniach nauki oraz komercyjne w godzinach popołudniowych i dniach wolnych, a także organizację 3 imprez typu pokaz jazdy na łyżwach, konkursy z animatorem.

więcej
Projekt nr 7 Miasto Barcin

Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych

Przedmiotem zadania jest budowa 8 szt. modułowych wiat śmietnikowych w miejscach, gdzie obecnie znajdują się pojemniki na odpady zmieszane i segregowane po 2 szt. na każdej z ulic. Wiaty o wymiarach 5,8 m x 5,8 m, zadaszone, z tablicą ogłoszeniową i zgniatarkami do plastików.

więcej
Projekt nr 1 Sołectwo Piechcin

„ZAKĄTEK” – miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży – siłownia plenerowa

Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych krzewów kwitnących oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń tj. orbitek, narciarz, narciarz podwójny, biegacz, bieżnia, stół do gry w szachy i warcaby, ławki.

więcej
Projekt nr 2 Sołectwo Piechcin

Twój Wymarzony Koncert

Projekt zakłada cykl plenerowych imprez artystyczno – rekreacyjnych: koncert gwiazdy disco polo w lipcu i zabawy taneczne w lipcu i sierpniu.

więcej